Agile
Ambrac werkt volgens de Scrum methodiek. Hierin werken we in één team nauw samen met de klant.

Een logische rol voor de klant in het team is die van product owner. Een product owner representeert de stakeholders van het product en is de stem van de klant. De product owner moet zeker stellen dat het eindproduct van het team waarde heeft voor de klant. De product owner focussed op de business kant van de productontwikkeling en staat daarom in nauw contact met de stakeholders. Communicatie is zijn/haar belangrijkste verantwoordelijkheid. De product owner stelt prioriteiten en kan denkt mee met het team en de stakeholders. De product owner is de belangrijkste schakel om het product in de juiste richting te sturen.

In de meeste projecten werken we met een gezamenlijk team in tweewekelijkse sprints. Het team bepaalt welke user stories/functies in een sprint worden opgepakt. Bij het begin van een sprint worden de activiteiten door het agile team besloten. Aan het eind van iedere sprint worden de resultaten gedemonstreerd, geëvalueerd en getest. De evaluatie bepaald of functies verder verfijnd worden of goedgekeurd worden. Goedgekeurde functies worden op de applicatie server geïnstalleerd en na testen en goedkeuren naar productie gebracht.