Semantic Web

Linked data bestaat uit semantiek en standaarden. Met semantiek wordt de betekenis van gegevens vastgelegd. In de standaarden worden afspraken gemaakt hoe je die betekenis en de relaties daartussen vastlegt, zodat het digitaal uitgewisseld kan worden.

Linked data zijn gegevens die zonder tussenkomst van mensen met elkaar in verband kunnen worden gebracht.

Ambrac heeft in de afgelopen jaren in diverse linked data projecten gewerkt en kan zowel consultancy als realisatie van triplestores aanbieden.